Đôi ta cùng nắm tay nhau
Tin rằng dẫu có ở đâu cũng nhà
Dưới cây ngọt trời tối nhoà
Bên lò sưởi mọi mái nhà ấm êm

Trời đầy nắng đường vắng im
Mơ hồ trong mắt người chen thật nhiều
Người khôn kẻ ngốc bao nhiêu
Giữa người lớn với trẻ em chốn này

Tình yêu chẳng bí ẩn gì
Đôi ta là thế rằng thì hiển nhiên
Yêu thương nhau bởi lòng tin.