Cho thêm một nụ hôn mềm
Bỏ tay qua mắt của em đi nào
Hào quang rực rỡ trên cao
Chân trời
Và máu tuôn trào cuồng lưu
Giao hoà thinh lặng vô ưu.