Cho da thôi tái nhạt màu
Trong đêm đắm đuối vương vào sương hoa
Cho em dáng vẻ kiêu sa.

Trong tình em hãy chan hoà đẹp xinh
Em không chờ đợi xuân xanh.

Trong đêm mệt mỏi lặng thầm nghỉ ngơi
Trần gian tinh tú chết rồi
Lòng tin vẫn mãi theo thời gian trôi
Em luôn rằng cứ yêu thôi.