Chỉ với một cái vuốt ve
Làm em toả sáng tứ bề nơi em.