Ai mang khuôn mặt của em?
Là sang đẹp và xấu hèn cả hai
Dung nhan tưởng tượng được ngay
Thực hành thể dục miệt mài vô biên
Cho ta vận động triền miên
Với nhiều sắc thái gắn liền nụ hôn
Về đêm cử chỉ tuyệt hơn.