Nếu anh tâm sự cùng em,
là anh đang lắng nỗi niềm em thêm
Nếu anh nghe thấy trong em,
chắc rằng anh thấu trái tim em nhiều

Nếu em cười, chỉ tốt thêm
Vì em đã chiếm trái tim anh rồi.
Nếu em nở trọn nụ cười,
là anh thấy cả đất trời nhân gian

Nếu anh được giấc ôm em,
đó là để giữ trái tim bên người
Nếu ta chung sống, càng vui

Nếu xa em, chắc bùi ngùi nhớ nhau
Xa nhau, để gặp lại nhau