Quả nho hoá rượu say nồng
Hòn than thành đám lửa hồng vui reo
Người sinh từ nụ hôn yêu
Luật đời cháy bỏng còn theo mãi người

Diệu kỳ biết mấy luật đời
Binh đao, đói khổ khôn nguôi vẫn còn
Hiểm nguy, chết chóc dập dồn
Mà sao luật vẫn trường tồn vẹn nguyên

Luật đời sao thấy dịu hiền
Nước thành ánh điện thần tiên chói loà
Hiện vào đời ước mơ xa
Kẻ thù thủa trước lại là anh em

Luật đời, cũ mới đan xen
Thời gian trôi, tự lớn lên mỗi ngày
Từ lòng con trẻ thơ ngây
Đến lời thuyết lý bậc thầy cao siêu.