Khi thời gian đã chín muồi
Và khi em thấy niềm vui chan hoà
Áo quần ta cởi hết ra.