Không có ngọc nào quý hơn
Lòng mong muốn trả thù cho người vô tội

Không có trời nào sáng hơn
Buổi mai này bọn phản bội ngã gục

Không có lối thoát nào trên đời này
Khi người ta tha bọn gây ra tội ác


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)