Ngày của mắt chúng ta
Đầy hơn những trận lớn

Thành phố và làng mạc
Mắt ta thắng thời gian

Trong thung lũng bừng lên
Một mặt trời khoẻ mạnh

Và trải ra trên cỏ
Thịt hồng của tình yêu

Buổi chiều khép đôi cánh
Trên Paris tuyệt vọng
Ngọn đèn ta đỡ đêm tối
Như người tù đỡ tự do


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)