Con tàu trong mắt em
Đã làm chủ ngọn gió
Mắt em là xứ sở
Người ta lại thấy mình

Kiên nhẫn mắt em chờ chúng tôi

Dưới hàng cây trong rừng
Trong mưa trong gió bão
Trên tuyết những đỉnh cao
Giữa mắt và trò chơi con trẻ

Kiên nhẫn mắt em chờ chúng tôi

Mắt em là thung lũng
Dịu dàng hơn sợi cỏ
Mắt em làm giàu có
Mùa nhân loại nghèo nàn

Mắt em chờ chúng tôi
Để luôn luôn được thấy

Vì chúng tôi đem đến tình yêu
Tuổi trẻ của tình yêu
Lẽ phải của tình yêu
Và niềm bất tử


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)