Sáng yêu em dù cả đêm say máu
Suốt đêm trường anh đắm đuối theo em
Anh đoán ra mọi thứ dẫu trời đêm
Sức mạnh đó cho anh
Càng quấn quýt
Khao khát sống nên em càng phấn khích
Trên ngực im lìm bất động của anh
Quyền năng ấy cho em biết rõ rành
Để giải thoát cho em từ bản thể
Ngọn lửa vô hình trong ngày bất kể.

Nếu mà em để cửa mở ban ngày
Nếu em mà để cửa cho anh đây.