Nhìn qua cửa sổ xa xa
Bầu trời tôi đã đi qua đêm dài
Bình nguyên nhỏ giữa bàn tay
Chân trời đôi trụ bắc dài trơ ra

Nhìn qua cửa sổ xa xa
Tìm em trong nỗi thiết tha mong chờ
Lòng nghe hoang hoải vô bờ
Yêu em chẳng biết sao vô hạn kỳ

Đôi người ai nỡ phân ly.