Nhắm mắt lại để chẳng nhìn thấy chi
Nhắm mắt lại để anh khóc sầu bi
Để cho anh không còn nhìn em nữa.
Bàn tay em tay ve vuốt xuân thì

Đâu mắt em bốn mong muốn trong ngày
Mất hết rồi, em chẳng còn ở đây
Để lấp lánh bao đêm dài nhung nhớ.
Mất hết rồi anh sống làm chi đây.