Chúng ta không đi đến mục đích từng người một mà từng đôi
Hiểu nhau từng đôi chúng ta sẽ hiểu nhau tất cả
Chúng ta yêu nhau tất cả và con cháu chúng ta sẽ cười
Cho huyền thoại đen tối nơi một người cô đơn than khóc


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)