Thế giới nhỏ chết chóc
Nhằm vào kẻ ngây thơ
Giật bánh trên miệng họ
Và châm lửa đốt nhà
Vơ áo quần dày dép
Cướp giờ giấc, trẻ con

Thế giới nhỏ chết chóc
Lẫn kẻ khuất người còn
Bôi trắng cả màu bùn
Vuốt ve loài phản bội
Biến thành điều đồn thổi
Từng lời chúng hứa suông

Cảm ơn súng nửa đêm
Trả hoà bình cho bạn
Cho đám đông dân chúng
Lấp máu đỏ trời đen
Và cho dân chúng hiểu
Lũ giết người yếu hèn


Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ song ngữ), Nhiều tác giả, CLB Thơ dịch Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)