Đất này Trời đã ban cho
Tự ngàn năm trước điểm tô kiêu hùng
Quê hương đồi núi, ruộng đồng
Bình minh con trẻ vui cùng tự do

Nắm tay dạo khắp đất này
Quê hương yêu dấu về đây bước cùng
Anh chỉ là một đàn ông
Khi em về sống bên lòng anh đây
Nhờ Trời thương giúp hồn này
Cho anh mạnh mẽ đi xây cuộc đời

Anh chỉ là một đàn ông
Khi em về sống chung lòng bên anh
Nhờ Trời thương giúp cho anh
Có thêm mạnh mẽ để anh xây đời

Đất này ta dựng quê hương
Anh thề dâng cả máu xương nơi này
Dù cho anh ngã xuống đây
Anh xin được nhận nơi này quê hương


12.9.17