Con đường trên ruộng lúa
bên kia sông

Kẻ lang thang dạo bước
như mây trôi

Độc đạo đến Namdo
ba trăm dặm

Ráng chiều đỏ cháy từng ngôi làng
còn thơm mùi rượu mới

Kẻ lang thang dạo bước
như mây trôi


Nguồn: Những bài thơ hay của văn học hiện đại Hàn Quốc, NXB Thanh niên, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)