Đêm đêm tôi sửa những chiếc mặt nạ
Cất giấu nơi tối tăm
Những chiếc mặt nạ giận dữ
những chiếc mặt nạ đau buồn
Những chiếc mặt nạ hiện thân cho xu nịnh và ô nhục

Tôi lau rửa những chiếc mặt nạ bằng nước mắt tôi
Và mỗi ban mai tôi chọn cho tôi một chiếc mặt nạ
Khi tôi không thể chọn cho mình
chiếc mặt nạ thích hợp
Tôi vội soi vào gương
Và tự làm cho mình một chiếc mặt nạ mới

Trên bộ mặt con người trống rỗng của tôi
Tôi phải vẽ một đôi mắt, một cái mũi và những cái tai
Tôi trát từng lớp, từng lớp đất cho nụ cười

Hãy nhìn mà xem
mặt ai đang hiển hiện trong gương?
Và của ai những chiếc mặt nạ ở trong gương ấy?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)