Anh thấy lạnh rồi và chắc mình sẽ chết
cuộc đời anh chỉ còn lại có em thôi
miệng em là ngày, là đêm của anh trên mặt đất
và da em là xứ sở dựng lên bằng những chiếc hôn yêu

Giờ phút ấy sẽ cáo chung tất thảy
sách vở, bạn bè, kho tàng tích luỹ
và ngôi nhà trong suốt tựa thuỷ tinh
đã dựng lên cho đôi lứa chúng mình
đều đã hết, chỉ mắt em còn lại

Bởi khi chúng ta bị cuộc đời phiền luỵ
thì tình yêu là ngọn sóng cao trên bể
nhưng than ơi, khi thần chết đến tìm

Chỉ có mắt em mới đương đầu, đối chọi
trước hư vô, chỉ ánh sáng của em ngời chói
chỉ có tình em mới khép được bóng đêm


Nguồn: Thơ Pablo Neruda, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)