Ôi Matin, tên của đá, của cây, hay của rượu
tên của những gì từ đất sinh ra và còn mãi
một tiếng mọc lên mà bừng dậy ánh trời
trong mùa hè, tên em làm nảy quả chanh tươi

Trên tên ấy, những con tàu gỗ chạy
giữa một bầy ong màu biển xanh của lửa
Những chữ tên em là nước một dòng sông
chảy vào biển của lòng anh vôi hoá

Ôi, cái tên anh tìm ra dưới ngọn bìm bìm
cái tên như lối vào một đường hầm xa lạ
nối được hết các mùi hương trên thế giới

Với miêng em như lửa, hãy chiếm anh đi
Với đôi mắt như đêm, tìm đến anh, em nhé
nhưng hãy cho anh dong thuyền và ngủ trên tên em


Nguồn: Thơ Pabơlô Nêruđa, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)