Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 20:01

Me gustas cuando callas

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Anh muốn em lặng yên, như em đang vắng mặt
Em nghe thấy tiếng anh từ một nơi xa khuất
Giọng nói của anh chẳng chạm được vào em
Như thể đôi mắt em đã bay xa
Và trên miệng em, một nụ hôn khóa chặt

Khi tâm hồn anh phủ lên trên muôn vật
Em hiện ra, lấp kín bởi hồn anh
Em tựa hồn anh, cánh bướm của giấc mơ
Em giống như hai chữ U sầu.

Anh muốn em lặng yên, như em ở nơi nào thật xa xôi
Có tiếng bướm thì thầm như tiếng bồ câu, như tiếng em than thở
Em sẽ nghe tiếng anh từ một nơi xa lắm
Giọng nói anh không đến được tai em
Hãy để anh đến bên em, trong cõi lặng yên.

Hãy để anh nói với em, nói với lặng yên
Tỏa sáng như ngọn đèn, giản đơn như chiếc nhẫn
Em cũng như đêm, im lìm với muôn vàn sao sáng.
Em lặng lẽ như một vì sao, xa cách, chẳng vẽ vời.

Anh muốn em lặng yên: như thể em vắng mặt
Cách trở và buồn đau như em vừa mới chết
Rồi chỉ một từ, một nụ cười của em cũng đủ
Anh sẽ hạnh phúc, vì em không mãi mãi xa anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

I like for you to be still

I like for you to be still: because it is as though you were absent,
and you hear me from far away and my voice does not touch you.
It seems as though your eyes had flown away
and it seems that a kiss had sealed your mouth.

As all things are filled with my soul
you emerge from the things, filled with my soul.
You are like my soul, a butterfly of dream,
and you are like the word Melancholy.

I like for you to be still, and you seem far away.
It sounds as though you were lamenting, a butterfly cooing like a dove.
And you hear me from far away, and my voice does not reach you:
Let me come to be still in your silence.

And let me talk to you with your silence
that is bright as a lamp, simple as a ring.
You are like the night, with its stillness and constellations.
Your silence is that of a star, as remote and candid.

I like for you to be still: it is as though you were absent,
distant and full of sorrow as though you had died.
One word then, one smile, is enough.
And I am happy, happy that it’s not true.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời