Hãy để bóng anh tan biến vào em.
Hãy để anh đánh mất bản thân mình.
Dưới những tàng cây cao lớn.
Họ đánh mất vòng hoa khi hoàng hôn đến.
Họ từ bỏ chính mình để bước giữa trời đêm.