13.00
Nước: Cap-Vert
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (1 bài)
Tạo ngày 03/12/2008 11:31 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/12/2008 11:31 bởi hongha83
Ovídio Martins (1928-1999) là nhà thơ nổi tiếng của Cap-Vert đồng thời là nhà báo. Phải sống trong cảnh tha hương ở Hà Lan vì những hoạt động tái thiết nền độc lập ở quê nhà.

Tác phẩm: Caminhada, 1962

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADdio_Martins