Tôi sinh trên bãi biển
Nên mang trong lòng
tất cả biển gần xa

Chuyến thư tôi
là những làn sóng đầy báo hiệu và bí mật,
lại qua

Và thư tôi
(những bức thư mong nhớ)
đó là những tiếng muối mặn thầm thì
của những cô thần nữ
trên đầu sóng đưa đi

Những vỏ sò vỏ ốc
của tất cả biển gần xa
đã khép của tôi
những bản tình ca

Tôi sinh trên bãi biển
nên mang trong lòng
tất cả biển gần xa


Nguồn: Những nhà thơ da đen/ NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)