Chưa có đánh giá nào
Nước: Phần Lan
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 19/06/2008 23:40 bởi hongha83
Otto Manninen (1872-1950), nhà thơ và dịch giả Phần Lan. Là người theo chủ nghĩa Tượng trưng, thơ ông nổi tiếng là khó hiểu và khó dịch. Những tập thơ chính: Những dòng thơ I - II, Nước lặng, Khách bộ hành.