Chúng tôi bơi trên biển những giấc mơ
Hướng về phía bờ sương mờ ảo
Những làn sóng dịu dàng nâng đỡ
Chúng trắng trong như tuyết trắng trong
Cháy bỏng sao là nỗi khát mong
Vượt qua biển mênh mông bát ngát
Chỉ riêng có thiên nga khi kiệt sức
Mới nhận ra vẻ đẹp bài ca

Có tiếng gì vừa thoảng ngân nga
Như bay vụt qua lòng biển thẳm
Và đôi cánh rã rời, đôi cánh...
Vừa tắt đi trong khoảng hư không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)