Thao thức với Homère. Những cánh buồm căng gió
Tôi mới đọc đến giữa bản danh sách những chiến thuyền-
Cái đàn chim trời, cái đoàn tàu sếu ấy, mà xưa kia
Đã cất cánh bay qua khắp đất Ellade!

Đàn sếu ấy, như mũi tên nhằm biên cương xa lạ
Trên đầu các đấng vương hầu - bọt trắng thánh thần.
Các vị đi đâu, hỡi các trượng phu Akheen.
Giả sử không vì nàng Hélène, thành Troie có ý nghĩa gì với các vị!

Cả biển, cả Homère - tình yêu vận hành tất cả
Tôi biết nghe ai đây? Và thế là Homère lặng im
Nhưng biển đen vẫn rì rầm, say sưa hùng biện,
Và vỗ những tiếng gầm nặng chịch vào đầu giường tôi.