Chưa có đánh giá nào
Nước: Litva
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/12/2008 22:26 bởi hongha83
Oscar Vladislas de Lubicz Milosz (1877-1939) là nhà thơ, sinh tại Litva vùng Czéréia. Học ngôn ngữ phương Đông tại Paris rồi cùng cha đi khắp Châu Âu sang tận Châu Phi. Mất tại nhà riêng ở Fontainebleau vì bệnh tim. Ông có họ xa với nhà thơ Ba Lan đoạt giải Nobel 1980 Czesław Miłosz.

Tác phẩm:
- Bảy mối cô đơn (1906)
- Những nguyên tố (1911)
- Bài thơ của những điều bí mật (1926)

Nguồn: Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1997.