Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi estrange vào 04/06/2008 12:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/06/2008 14:54

Bedava

Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinamaların kapısı,
Camekânlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Chúng ta sống tự do
Không khí tự do cho bạn, và cả những đám mây
Các thung lũng và đối núi đều tự do của bạn
Mưa và bùn tự do
Những thứ bên ngoài xe hơi
Lối vào rạp chiếu bóng
Và cửa sổ quầy hàng
Đều tự do cho bạn
Bánh mỳ và phó mát đều mất tiền
Nhưng nước bẩn thì tự do sử dụng
Tự do có thể khiến đầu anh rơi mất
Nhưng nhà tù thì anh cứ tự do đến
Chúng ta sống tự do

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

FREE

We live free
Air is free, clouds are free
Valleys and hills are free
Rain and mud are free
The outside of cars
The entrances of cinemas
And the shop windows are free
Bread and cheese cost money
But stale water is free
Freedom can cost your head
But prison is free
We live free

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản dịch tiếng Anh (bản thứ 2) - chưa rõ người dịch

For free we live, for free
The air is free, the clouds are for free,
Valleys and hills for free,
The rain, the mud, for free,
The outside of cars,
The doors of the cinemas
The shopwindows, for free.
Bread and butter aren't but, stale water is for free,
Freedom can cost your head
Captivity is free
For free we live, for free

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời