Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Còn điều gì ta chưa làm cho đất nước?
Một số trong chúng ta chết
Một số khác đọc diễn văn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

For This Country

What haven't we done for our country?
Some of us died
Some of us gave public speeches.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời