Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- István Simon (1 bài)
- Hollo Andras (9 bài)
- Gyurkovics Tibor (4 bài)
- Kányádi Sándor (4 bài)
- Nagy László (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/11/2020 20:56 bởi hongha83
Oravecz Imre (1943-) là nhà thơ, dịch giả Hungary, sinh ở Szajla. Giải thưởng Kossuth năm 2003. Năm 1962 đến 1967, ông học và tốt nghiệp Đại học Kossuth Lajos với bằng tiếng Hungary và tiếng Đức. Năm 1968 đến 1973, ông không thể tìm được việc làm giáo viên vì lý do chính trị. Năm 1973 đến 1974, ông theo học bằng học bổng tại Đại học Iowa (Mỹ). Năm 1974 đến 1976, ông là trợ lý giáo sư tại Viện Ngoại ngữ thuộc Đại học Kinh tế Károly Marx. Năm 1976, ông học ngôn ngữ học tại Đại học Illinois. Năm 1982 đến 1994, ông là nhân viên của Đời sống và Văn học (chuyên mục, biên tập viên, nghiên cứu viên cao cấp). Năm 1985 đến 1986, ông là Giáo sư thỉnh giảng Fulbright tại Đại học California. Năm 1990, ông trở thành thành viên Ban Cố vấn của Thủ tướng Chính phủ. Năm 1991 đến 1992, ông là nhân viên cấp cao…