Số mệnh giọt sương
Sao quá đáng thương
Sớm chiều ngắn ngủi
Tôi muốn gặp gỡ
Giọt sương vô thường


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)