Mùa xuân đã qua rồi
Trên bơg giậu tầm xuân
Chim oanh buồn kêu mãi
Cả hai chúng tôi
Bị thời gian bỏ lại


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)