Trăng thu là gì?
Lòng tôi mách bảo
Chẳng là gì cả
Nhưng sao không ngủ được
Dưới ánh trăng xôn xao


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)