Khi người yêu dấu
Đã lãng quên tôi
Tôi hoang mang không hiểu:
Chính mình còn đang sống
Hay là đã chết rồi?


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)