Nhớ nhung hoài
Chìm trong giấc ngủ
Em thấy được gặp người
Nếu biết chỉ là mộng
Thức làm chi người ơi


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)