Dâng hiến mình - không có nghĩa - bán thân,
Nằm ngủ cạnh - không có nghĩa - ngủ như trai gái,
Không nhắc lại - không có nghĩa - không hiểu,
Không nói ra - không có nghĩa - không biết, không hay.

Mắt không trông - không có nghĩa - không nhìn ra,
Không kêu to - không có nghĩa - không bị cháy,
Việc im lặng và không tìm thấy lời đáp -
Là hai việc khác nhau, không có gì chung!

Khi đang đứng - hoàn toàn không có nghĩa - không bay,
Và im tiếng - không có nghĩa - nay đã chết,
Và chết lặng - khi được thấy cái chết-
Không có nghĩa - chịu sỉ nhục, ê chề.

Chạy vào đêm - không có nghĩa - là bỏ đi,
Và buông tha - không có nghĩa - cho đi hẳn,
Không trả thù - không có nghĩa - thứ tha tất.
Và ở riêng - không có nghĩa - không yêu...

Nói:“Em yêu” - không có nghĩa - đã yêu,
Nói: “Tha thứ” - không có nghĩa - tha cho tất cả,
Nói: “Em đi” - không có nghĩa - sẽ đi hẳn,
Và: " Không tha” - không có nghĩa - không bao giờ...

Đi với người khác - không có nghĩa- thành của người ngoài,
Anh ta ở bên - không có nghĩa - là người thân thiết,
Và không có chàng - không có nghĩa - không cùng chàng nữa,
Em yêu chàng - không có nghĩa - chàng của mình em...

Chàng với cô khác - không có nghĩa - chàng được yêu,
Em với người khác - không có nghĩa - chàng bị quên lãng.
Ta không cùng nhau - không có nghĩa - ta không muốn,
Vì chàng với người khác - có nghĩa - em với người ta!

Và cơn mê này - không có ý nghĩa gì,
Và chàng đọc xong - không có nghĩa - chàng hiểu hết...
Em không đi - có nghĩa - sẽ không bao giờ đi nữa,
Vì em yêu - có nghĩa - sẽ yêu suốt đời...