Chưa có đánh giá nào
Nước: Italia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Giosuè Carducci (2 bài)
- Alessandro Mazzolini (1 bài)
- Umberto Saba (1 bài)
- Dino Campana (2 bài)
- Eugenio Montale (19 bài)
Tạo ngày 22/04/2010 23:55 bởi hongha83
Olindo Guerrini (1845-1916) nhà thơ Italia, sinh ở Forlì, lớn lên ở Sant'Alberto, Ravenna. Sau khi học xong luật, làm thủ thư ở Đại học Bologna. Tác phẩm đầu tay xuất bản năm 1877. Thơ đã được dịch sang tiếng Anh, Pháp.