Tỉnh lại đi, xin Người, hãy tỉnh lại trong tôi
Từ thẳm sâu lạnh lùng, câm lặng

Nào dám mơ xin lại những lời xưa say đắm
Nhưng hãy cho tôi hay Người vẫn sống, hãy rung lên

Dẫu không được một câu thơ, dẫu chỉ thoáng thở dài hay tiếng kêu rên
Dẫu chẳng dài lâu, dẫu là khoảnh khắc

Dẫu chỉ là tiếng thầm thì hay nức nở đắng cay của Bài ca đã mất!
Hay thanh âm những chuỗi nhạc mơ hồ…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."