Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 30/06/2007 01:45 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Những sáng tác trong thời gian Olga bị giam giữ (1938-1939).