Ta có nên coi khinh số phận?
  A. Pushkin

Hối hận ư? Muộn rồi. Mà hối hận điều chi?
Phải không học cách lọc lừa, xảo trá?
Phải không học cách cò kè, trả giá
Trước khi yêu thương, tin tưởng, nhận về?

Chính ngươi đã dạy ta bài học thế kia
Khi ngươi đến làm con chủ nợ
Ngươi giở trò bán bán mua mua giữa chợ
Nên đã dồn ta tay trắng cùng đường

Thì cứ bán đi theo giá thương trường
Những gì tâm hồn coi là vô giá
Ta vẫn giàu có, sạch trong và mạnh hơn tất cả
Trong cảnh khốn cùng kiêu hãnh của ta

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."