Em không biết, em không biết nữa ..
Cứ sống đây nào biết có kịp giờ
Cất giọng hát lên bài ca nhỏ xanh lơ
Viền đen thẫm, bài ca kỳ diệu nhất

Hát về điều gì ư? Em không biết, em không biết nữa
Chỉ con sóng biển kia ào ạt vỗ bờ
Và đàn hải âu lang bạt phía trời mơ
Cả trái tim thao thức bên anh.. là hiểu

Em không biết, em không biết nữa…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."