Tôi xin nói với các người rằng không có
những tháng năm tôi vô nghĩa sống trên đời
những con đường tôi đi qua vô ích,
những áng tin vô bổ tôi nghe.
Không có những cõi đời tôi  không cảm nhận
không có những món quà như bánh vẽ trao đi
tình yêu nữa, không có tình uổng phí
dẫu đớn đau và chịu đựng dối lừa –
ánh sáng tình yêu vẫn  trong vắt muôn đời
luôn trong tôi,
                      cùng tôi mãi mãi
Và chẳng bao giờ là muộn mằn đâu khi lại
bắt đầu thêm lần nữa cả cuộc đời,
                             dấn bước đi con đường cũ từ đầu
làm sao để không gì trong quá khứ -
những lời nói ra và tiếng lòng rên đau đớn
                                   không hề bị tẩy xóa một câu..

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."