Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 30/03/2007 09:46 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 02/04/2007 16:49 bởi Vanachi