Nếu tia sáng trắng
từ ngọn đèn này có thực, và thực có
bàn tay này đang viết, có thực không
đôi mắt đang dõi nhìn điều tôi viết?

Từng chữ và từng chữ
điều tôi nói biến đi.
Tôi biết tôi đang sống
giữa một đôi dấu ngoặc.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé