Một con bướm bay giữa những chiếc ô-tô,
Marie José nói với tôi: chắc chắn đó là Trang Tử,
trên bước du hành qua Nữu Ước.
Nhưng con bướm
không biết nó là con bướm
đang chiêm bao thấy mình là Trang Tử

Hay Trang Tử
đang chiêm bao thấy mình là con bướm.

Con bướm không bao giờ thắc mắc:
nó bay.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé