Nở đầy đặn như một bông hoa kép
nổ vang lừng phát pháo lệnh trong đêm
một bông hồng vàng chói bay lên

Như pháp lệnh, trong bọt sôi trắng xoá
những đợt sóng chồm tung toé trên cao
và dưới mỗi cánh bay là tiếng hát vọt trào

Tựa như những nụ hoa hồng chắc, bụ
trong thuốc pháo kia, sự vận động nén mình
rồi vón lại trong ốc sên bé nhỏ

Những vòng lò xo đã ném đến tột cùng
rồi sẽ xổ tung ra khắp nơi khắp chốn
không bao giờ chịu yên bề - vận động

Hôm qua, ốc sên còn là một cụm bóng râm
mai đã nắng, đã sóng và đã gió
và giữa đám bọt rều, vỏ ốc hoá hồi âm


Nguồn: Octavio Paz (Thơ văn và tiểu luận), NXB Đà Nẵng, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)