Hắn tạo ra một khuôn mặt cho mình.
Phía sau khuôn mặt đó,
Hắn đã sống đã chết và đã tái sinh nhiều lần.
Khuôn mặt hắn
giờ đây mang những nếp nhăn của khuôn mặt đó.
Những nếp nhăn của hắn không có khuôn mặt.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé