Nước bào rỗng đá,
gió thổi tung nước,
đá cầm chân gió.
Nước, gió, đá.

Gió đẽo khắc vào đá,
đá là cốc đựng nước,
nước thoát ra thành gió.
Đá, gió, nước.

Gió xoay chiều gió hát,
nước trôi nước thầm thì,
đá lặng câm bất động.
Gió, nước, đá.

Cái này là cái kia và không là gì cả:
giữa những cái tên trống rỗng
chúng trôi đi và biến mất,
nước, đá, gió.


Tặng Roger Caillois
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé